DRP-Osteo-Med - Rehabilitacja dzieci i dorosłych
Medycyna osteopatyczna

Medycyna osteopatyczna

Wiele osób cierpi z powodu bólu pleców lub innych chorób, których nie można odnaleźć i zdiagnozować w badaniach laboratoryjnych lub wielu badaniach obrazowych. Medycyna Osteopatyczna lub inaczej Osteopatia to wyjątkowy rodzaj rehabilitacji, w której terapeuta używa rąk do diagnozowania, leczenia i zapobiegania chorobom lub urazom.

więcej

Terapia dzieci i niemowląt wg koncepcji NDT- Bobath

Terapia dzieci i niemowląt wg koncepcji NDT- Bobath

Metoda NDT- Bobath pomaga we wszechstronnym rozwoju między innymi tym niemowlętom, które mają kłopoty z napięciem mięśniowym, asymetrię albo urodziły się przedwcześnie, i by dogonić rówieśników, potrzebują odpowiedniej stymulacji.

więcej

Metoda Vojty

Metoda Vojty

Metodę Vojty stosuje się przede wszystkim u dzieci z uszkodzeniami centralnego ośrodka nerwowego, a także u wcześniaków  i dzieci z ortopedycznymi wadami postawy. Podczas diagnozy specjalista obserwuje zachowanie maluszka, zwracając uwagę na ruchy, jakie wykonuje dziecko.

więcej

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Zaburzenia Integracji Sensorycznej to złożona dysfunkcja układu nerwowego, zaburzająca rozwój dzieci i osób dorosłych. Ludzie z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego nieprawidłowo interpretują odbierane bodźce sensoryczne, takie jak dotyk, dźwięk czy ruch.

więcej

Integracja bilateralna

Integracja bilateralna

Bilateralna integracja to koordynacja i współpraca obu stron ciała w działaniu (przód i tył, prawa i lewa, góra i dół). W znacznej części obraz diagnostyczny zaburzeń integracji bilateralnej nakłada się na odczytywane w diagnostyce integracji sensorycznej zaburzenia motoryczne.

więcej

Indywidualny trening słuchowy Johansena

Indywidualny trening słuchowy Johansena

Program Johansen IAS opiera się na nagranej na syntezatorze muzyce odpowiednio dobranej do potrzeb uczestnika programu. Utwory muzyczne, obejmujące różne częstotliwości, działają w sposób stymulujący poprawiając funkcjonowanie uwagi słuchowej uczestnika.

więcej

Terapia ręki

Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.

więcej

Terapia widzenia

Terapia widzenia

Terapia widzenia obejmuje diagnostykę funkcji wzrokowych i percepcji wzrokowej oraz kompleksową terapię opartą na etapach nabywania umiejętności wzrokowych i sensoryczno-motorycznych oraz integrowaniu tych informacji, aby w konsekwencji dziecko potrafiło jak najlepiej wykorzystywać wzrok w codziennym funkcjonowaniu oraz w szkole.

więcej

Sensoplastyka

Sensoplastyka

Sensoplastyka to przede wszystkim stymulowanie naszych zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku. Pamiętajmy, iż edukacja plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle małego dziecka jak i osób dorosłych.

więcej

Terapia taktylna

Terapia taktylna

Coraz częściej obserwujemy u dzieci nieprawidłowości w obrębie funkcjonowania zmysłu dotyku. Neurokinezjologiczna Terapia Taktylna proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które pobudzają rozwój funkcji mózgu i układu nerwowego. Efektem jest optymalizacja pracy czucia dotykowego i proprioceptywnego, dzięki czemu poprawia się rozwój ruchowy, emocjonalny i społeczny a także poznawczy.

więcej

Zajęcia pedagogiczne

Zajęcia pedagogiczne

Terapia pedagogiczna postrzegana jest jako całokształt oddziaływań za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mających na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Wiele dzieci ma problemy w uczeniu się. Trudności te wynikają zazwyczaj z posiadanych przez dzieci zaburzeń parcjalnych oraz różnego rodzaju problemów emocjonalnych.

więcej

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

Mowa jest istotnym czynnikiem warunkującym rozwój psychiczny człowieka, jak również regulującym jego stosunki z otoczeniem. Środowiskiem, w którym rozwija się mowa dziecka jest rodzina. Jednak nie każda rodzina pełni funkcję rozwoju mowy w sposób właściwy.

więcej

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

Zajęcia z zakresu terapii psychologicznej mają charakter spotkań indywidualnych, zajęć prowadzonych w diadzie lub spotkań grupowych. Forma zajęć uzależniona jest od uprzednio dokonanej diagnozy możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych kompetencji społecznych (m.in. umiejętności nawiązywania kontaktu, zdolności do współpracy z rówieśnikiem, empatii).

więcej

Kinesiotaping

Kinesiotaping

Kinesiotaping jest metodą terapeutyczną polegającą na aplikowaniu na ciało, w ściśle określony sposób, nierozciągliwej lub elastycznej taśmy w postaci wyciętych przez terapeutę plastrów dynamicznych.

więcej