DRP-Osteo-Med - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Program Johansen IAS, czyli indywidualna stymulacja słuchu to metoda zapoczątkowana przez Kjelda Johansena – duńskiego nauczyciela i psychologa, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją.

Program Johansen IAS opiera się na nagranej na syntezatorze muzyce odpowiednio dobranej do potrzeb uczestnika programu. Utwory muzyczne, obejmujące różne częstotliwości, działają w sposób stymulujący poprawiając funkcjonowanie uwagi słuchowej uczestnika. Do realizacji programu potrzebne są jedynie słuchawki i odtwarzacz płyt CD.

Trening słuchowy Johansena poprzedza szczegółowa diagnoza obejmująca wywiad, badanie audiometrii tonalnej oraz testy mowy utrudnionej (w tym test dychotyczny). Po diagnozie uczestnik programu otrzymuje specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym oraz zalecenia dotyczące realizacji programu.

Indywidualnie dobrane nagranie powinno być słuchane codziennie, przez 10 minut. Postępy w terapii kontrolowane są w zależności od wieku, co 4-8 tygodni. Po kolejnym badaniu uczestnik otrzymuje następną płytę CD.

Terapia Johansena kończy się stopniowo poprzez zmniejszanie liczby dni i skracanie czasu słuchania utworów. Cały program Indywidualnej Stymulacji Słuchu trwa od 6 do 18 miesięcy. U dzieci zajmuje on najczęściej od 9 do 10 miesięcy.

Co daje program Johansen IAS:

 • rozwija zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • wspiera naukę i umiejętność czytania,
 • rozwija rozumienie mowy,
 • poprawia artykulację,
 • rozwija komunikację,
 • harmonizuje napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała oraz utrzymanie równowagi,
 • koordynuje ruchy ciała,
 • rozwija motorykę.

Program Johansen IAS jest przeznaczony dla osób:

 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z dysleksją,
 • z ADHD,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • z porażeniem mózgowym,
 • z które wykazują nadwrażliwość na dźwięki
 • z autyzmem.

Czym różni się metoda Johansena od metody Tomatisa?

Klasyczny trening uwagi słuchowej prof. Tomatisa realizowany jest w oparciu o zestaw stacjonarnego sprzętu, zaś sama terapia przebiega w specjalistycznym gabinecie pod nadzorem i kontrolą przeszkolonego terapeuty. Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS) należy do grupy oddziaływań terapeutycznych realizowanych w warunkach domowych zgodnie z przygotowanym, indywidualnym programem. Nie jest w tej formie terapii wymagany specjalistyczny sprzęt. Płyt CD można słuchać w domu lub w szkole, co obniża koszty i czyni metodę dostępną dla osób mieszkających z dala od dużych ośrodków miejskich. Uczestnictwo w programie terapii zajmuje tylko 10 minut dziennie.

Trening słuchowy wg Metody Tomatisa prowadzony w krótkim okresie charakteryzuje się dużą intensywnością. Natomiast domowy program treningu słuchu Johansena, prowadzony w optymalnym klimacie domowym jest odpowiedni dla dłuższej i łagodniejszej terapii. Metoda ta jest znacznie tańsza, w porównaniu z innymi dostępnymi w Polsce terapiami słuchowymi.

Co do samej istoty metoda Johansena jest zbliżona do metody Tomatisa a w wielu miejscach korzysta z osiągnięć i założeń francuskiego prekursora. Różni się jednak sposobem realizacji samego procesu terapeutycznego. W trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.


Nasi specjaliści

 • Dominika Murarz-Perz
  Dominika Murarz-Perz