DRP-Osteo-Med - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Bilateralna integracja to koordynacja i współpraca obu stron ciała w działaniu (przód i tył, prawa i lewa, góra i dół). Jest to współpraca i koordynacja w czasie, kiedy określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów drugiej strony, a także zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywaniu wielu sekwencji ruchów. W znacznej części obraz diagnostyczny zaburzeń integracji bilateralnej nakłada się na odczytywane w diagnostyce integracji sensorycznej  zaburzenia motoryczne.

Symptomy zaburzeń BI to najczęściej:

 • nadaktywność,
 • deficyty uwagi oraz słaba pamięć,
 • niedojrzałe lub nierozwinięte odruchy,
 • ograniczona zdolność do skoordynowania obu stron ciała,
 • trudności w hamowaniu niechcianych ruchów,
 • niezdolność lub niechęć do przekraczania linii środkowej ciała,
 • zaburzenia percepcji wzrokowej (słaba kontrola mięśni oka),
 • niska percepcja przestrzeni, odległości i głębokości jak i niepewność grawitacyjna,
 • błąd w dominacji słuchowej lub jej brak,
 • niewykształcona w pełni lateralizacja.

Program ćwiczeń opracowano, jako sekwencje kolejnych układów ćwiczeń, które powinny być stosowane w określonej kolejności z uwzględnieniem postępów dziecka. Specjalnie zaprojektowany zintegrowany program ćwiczeń „krok po kroku” jest obiecującą metodą interwencji w celu zabezpieczenia postawy i dwustronnej integracji. Ćwiczenia bilateralnej integracji mają na celu zamknięcie luki w fazach rozwoju, uwzględniają słabości, które mogą ograniczać możliwości dziecka. W czasie programu dziecko poznaje nie tylko swoje ciało i jego położenie w przestrzeni, ale również zaczyna łączyć wykonywanie wielu czynności jednocześnie.

Program ćwiczeń ruchowych ma na celu poprawić następujące funkcje:
 • integrację dwustronną,
 • poprawę schematu ciała i lepszą koordynację,
 • poprawę równowagi statycznej i dynamicznej,
 • rozwój lateralizacji i percepcji przestrzennej,
 • integrację międzypółkulową,
 • poprawę integracji sensorycznej,
 • rozwój automatyzacji ruchu,
 • poprawę wielozadaniowości,
 • promocję zdolności fizycznych i poznawczych./li>

Jest możliwe łączenie programu ćwiczeń integracji obustronnej z innymi programami ruchowymi np. z programem integracji sensorycznej (SI).

Podjęcie programu terapii integracji bilateralnej jest poprzedzone diagnostyką, która ma na celu wykrycie problemów rozwojowych dziecka. Diagnoza powinna zawierać takie obszary jak wyniki w nauce, sprawność fizyczną, rozwój funkcji wzrokowych i słuchowych. Oprócz standardowych opinii zawierających zmiany zachodzące podczas terapii, brane są pod uwagę dowody subiektywne takie jak: obserwacja rodziców, nauczycieli, terapeutów i samych dzieci.


Nasi specjaliści

 • Dominika Murarz-Perz
  Dominika Murarz-Perz