DRP-Osteo-Med - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Terapia widzenia obejmuje diagnostykę funkcji wzrokowych i percepcji wzrokowej oraz kompleksową terapię opartą na etapach nabywania umiejętności wzrokowych i sensoryczno-motorycznych oraz  integrowaniu tych informacji, aby w konsekwencji dziecko potrafiło jak najlepiej wykorzystywać wzrok w codziennym funkcjonowaniu oraz w szkole.

Terapia widzenia skierowana jest do dzieci:

 • przejawiających trudności w funkcjonowaniu wzrokowym zarówno w aspekcie poznawczym jak i motorycznym, w tym mających ogólnie rozumiane trudności szkolne tj.: kłopoty z opanowaniem umiejętności czytania i pisania, umiejętności matematycznych, słabe rozumienie,
 • obniżoną pamięcią wzrokową i słuchową oraz motoryczną,
 • słabą koordynacją wzrokowo-ruchową,
 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • z dysleksją,
 • z dyspraksją (trudności w planowaniu motorycznym),
 • z kłopotami wynikającymi z nieprawidłowego funkcjonowania aparatu wzrokowego:
  • bóle głowy, podwójne widzenie, rozmazywanie widzianego obrazu,
  • zez, niedowidzenie,
  • zaburzenia motoryki gałek ocznych, w tym funkcji wzrokowych,
  • nieprawidłowo rozwinięte widzenie obuoczne.

Korzyści stosowania ćwiczeń:

 • poprawa funkcji wzrokowych,
 • usprawnianie funkcjonalnego widzenia,
 • poprawa ruchomości mięśni gałkoruchowych,
 • usprawnianie widzenia obuocznego,
 • doskonalenie umiejętności skupiania wzroku na aktywności,
 • wspomaga naukę szkolną, w znaczący sposób niweluje trudności w uczeniu się,
 • wpływa na poprawę umiejętności czytania oraz rozumienie czytanego tekstu,
 • doskonali  pamięć wzrokową, słuchową oraz motoryczną,
 • doskonali umiejętność wykonywania czynność manualnych pod kontrolą wzrokową,
 • usprawnia korelację wzrokowo-manualną,
 • doskonali sprawność ręki,
 • pomaga podczas nauki czynności motorycznych (planowania motorycznego) – etap w którym kontrola wzrokowa odgrywa bardzo ważną rolę!,
 • rozwija myślenie kierunkowe oraz relacje przestrzenne, orientacja prawa-lewa,
 • pomaga w  integracji wzrokowo- percepcyjno- motorycznej,
 • uczy wykonywania czynności motorycznych w określonym rytmie.
Terapia widzenia

Nasi specjaliści

 • Katarzyna Chachaj
  Katarzyna Chachaj