DRP-Osteo-Med - Rehabilitacja dzieci i dorosłych

Mowa jest istotnym czynnikiem warunkującym rozwój psychiczny człowieka, jak również regulującym jego stosunki z otoczeniem. Środowiskiem, w którym rozwija się mowa dziecka jest rodzina. Jednak nie każda rodzina pełni funkcję rozwoju mowy w sposób właściwy.

Zajęcia logopedyczne w większości przypadków prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem. Obejmują ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych wykonuje się ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie. Program zajęć również uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Główne cele pomocy logopedycznej:

 • uregulowanie prawidłowego sposobu oddychania,
 • wdrażanie do świadomego posługiwania się mową,
 • usprawnienie narządów mowy,
 • umiejętne posługiwanie się głosem,
 • umiejętne różnicowanie dźwięków mowy,
 • wzbogacanie słownika,
 • rozwijanie myślenia,
 • prawidłowe stosowanie melodii, rytmu, akcentu, barwy natężenia,
 • wyrabianie umiejętności wypowiadania się w mowie potocznej,
 • rozwijanie sprawności narządów mowy, artykulacji i fonacji,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie komunikacji językowej dziecka,
 • wzbogacanie poprawności gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi,
 • kształcenie mowy ekspresyjnej,
 • dbałość o kulturę słowa potocznego,
 • korekcja wad wymowy.