DRP-Osteo-Med - Rehabilitacja dzieci i dorosłych
Medycyna osteopatyczna200.00 zł
Terapia dzieci i niemowląt wg koncepcji NDT- Bobath 100.00 zł
Metoda Vojty100.00 zł
Integracja sensoryczna90.00 zł
Diagnoza integracji sensorycznej300.00 zł
Integracja bilateralna90.00 zł
Diagnoza integracji bilateralnej 200.00 zł
Indywidualny trening słuchowy Johansena – pierwsza diagnoza300.00 zł
Indywidualny trening słuchowy Johansena – kolejne spotkania 200.00 zł
Terapia ręki 90.00 zł
Terapia widzenia90.00 zł
Zajęcia pedagogiczne 90.00 zł
Terapia neurologopedycznaNOWOŚĆ90.00 zł
Terapia psychologiczna100.00 zł
Masaż taktylnyNOWOŚĆ90.00 zł
Diagnoza słuchowa NeuroflowNOWOŚĆ300.00 zł