O mnie

Informacje o mnie czym się zajmuję i od kiedy

Szukając zdrowia dla pacjentów jako terapeuta przeszedłem wiele zmian wewnętrznych. Otwierając gabinet w 2012 r jako fizjoterapeuta w 2014 roku stałem się osteopatą. Od tamtej pory rozwijam swoją pasię aby pomagać w przywracaniu zdrowia pacjentom. Droga rozwoju nie była łatwa, wiele wyżeczeń, dużo nauki sprowadziły mnie na drogę filozofii i filozofii zdrowia. Przez wiele lat analizując stany pacjentów z którymi pracuje w gabinecie, myśląc jak przywrócić zdrowie pacjentom zrozumiałem jak złożony jest to proces. Aby zrozumieć złożoność procesu odniosę się do niebieskich stref na ziemi ale zacznę na początku od filozofii które kształtowały i kształtują moja drogę rozwoju.

Filozofia to dyscyplina naukowa, która zajmuje się badaniem fundamentalnych pytań dotyczących istnienia, wiedzy, wartości, etyki, umysłu, języka i rzeczywistości. Jej celem jest zgłębianie głębokich kwestii dotyczących świata i ludzkiego doświadczenia poprzez analizę, dyskusję, argumentację i refleksję. Filozofia angażuje się w badanie natury rzeczywistości, poznania, moralności, egzystencji i wielu innych obszarów, a jej praktyka obejmuje tworzenie teorii, analizę argumentów oraz poszukiwanie prawdy i sensu.

Filozofia zdrowia to podejście filozoficzne do zrozumienia natury zdrowia, choroby i dobrostanu. Obejmuje badanie fundamentalnych kwestii dotyczących zdrowia, takich jak definicje zdrowia, znaczenie zdrowia w kontekście ludzkiego doświadczenia, relacje między ciałem a umysłem, etyka opieki zdrowotnej, kwestie bioetyczne oraz filozoficzne aspekty medycyny i leczenia. Filozofia zdrowia analizuje również różne perspektywy kulturowe i historyczne na zdrowie oraz poszukuje sposobów na poprawę jakości życia poprzez rozumienie jego filozoficznych aspektów.

Filozofii osteopatii:
Filozofia osteopatii jest oparta na idei holistycznego podejścia do zdrowia i leczenia. Osteopatia zakłada, że ​​ciało ludzkie ma naturalną zdolność do samoleczenia i samoregulacji. Centralną koncepcją jest przekonanie, że struktura ciała jest ściśle związana z jego funkcją, a wszelkie zaburzenia strukturalne mogą prowadzić do zaburzeń zdrowia. Praktycy osteopatii starają się identyfikować i usuwać przyczyny tych zaburzeń, stosując różnorodne techniki manualne, takie jak manipulacje tkankami miękkimi, techniki wisceralne, kranio sakralne, aby przywrócić równowagę i poprawić funkcję ciała. W osteopatii ważne jest także rozpoznawanie powiązań pomiędzy różnymi częściami ciała oraz między ciałem a umysłem, co pozwala na kompleksowe podejście do leczenia.

Filozofia osteopatii pediatrycznej
Filozofia osteopatii pediatrycznej opiera się na holistycznym podejściu do zdrowia dzieci i niemowląt. Osteopaci pediatryczni wierzą, że zdrowie fizyczne, emocjonalne i neurologiczne dziecka są ściśle ze sobą powiązane, dlatego starają się leczyć całość, a nie tylko objawy choroby. W osteopatii pediatrycznej istotne jest również uznanie, że dzieci rozwijają się w szybkim tempie, dlatego ważne jest monitorowanie i wspieranie ich naturalnego rozwoju, identyfikując i usuwając ewentualne przeszkody lub napięcia w ciele, które mogą hamować ich rozwój. Osteopaci pediatryczni wykorzystują delikatne techniki biodynamiczne, kranio sakralne, aby pomóc w przywróceniu równowagi i poprawie funkcji ciała dziecka. Celem osteopatii pediatrycznej jest wspieranie zdrowia i dobrostanu dzieci poprzez naturalne metody leczenia i promowanie harmonijnego rozwoju.

Filozofia Terapii czaszkowo krzyżowej
Filozofia terapii czaszkowo-krzyżowej, znanej także jako terapia craniosacralna, opiera się na przekonaniu, że ciało człowieka posiada wewnętrzną siłę samoleczenia, a zdrowie jest związane z harmonijnym funkcjonowaniem układu czaszkowo-krzyżowego. Ten układ składa się z czaszki, kręgosłupa szyjnego, kręgosłupa piersiowego, kręgosłupa lędźwiowego, krzyża oraz kości ogonowej, a także zawartego w nich płynu mózgowo-rdzeniowego.

Praktycy tej terapii starają się wykryć i rozluźnić ewentualne napięcia, blokady lub dysfunkcje w układzie czaszkowo-krzyżowym, które mogą powodować dolegliwości fizyczne, emocjonalne lub psychiczne.
Filozofia terapii czaszkowo-krzyżowej opiera się na założeniu, że każda osoba ma unikatowy wzorzec ruchu płynu mózgowo-rdzeniowego, który odzwierciedla jej stan zdrowia i równowagę. Poprzez delikatne manipulacje praktyk terapii craniosacralnej wspierają organizm w powrocie do naturalnego stanu równowagi i zdrowia.

Filozofia Goethe
Filozofia Johann Wolfgang von Goethe była złożoną mieszanką różnych idei i poglądów, które ewoluowały wraz z jego życiem i doświadczeniami. Jednakże kilka kluczowych elementów można wyróżnić w jego filozofii:

1. Holizm i jedność natury: Goethe uważał, że cały świat naturalny jest powiązany i że aby zrozumieć jedną rzecz, trzeba badać ją w kontekście całości. W jego filozofii natura była zintegrowanym systemem, a różne zjawiska były wzajemnie powiązane.
2. Empiryzm i doświadczenie: Goethe był przeciwnikiem jedynie teoretycznego podejścia do nauki i filozofii. Zamiast tego, podkreślał znaczenie bezpośrednich obserwacji, doświadczenia i intuicji w procesie poznawczym.
3. Estetyka i sztuka: Goethe był także zainteresowany sztuką i estetyką. Jego koncepcja sztuki zakładała harmonię między naturą a ludzkim doświadczeniem, a sztuka miała odzwierciedlać naturalne procesy i piękno świata.
4. Etyka i moralność: Goethe eksplorował również kwestie etyczne i moralne w swoich pracach literackich i filozoficznych. W jego filozofii ważne było życie zgodne z własnymi wartościami, moralność była kwestią indywidualnego wyboru i samodoskonalenia.
5. Rozwój osobisty Goethe wierzył w nieustanny rozwój osobisty i duchowy. Uważał, że życie jest procesem ciągłego uczenia się i dojrzewania, a jednostka powinna dążyć do pełnego wykorzystania swojego potencjału.

W sumie, filozofia Goethego była kompleksowym zestawem idei, które obejmowały różne dziedziny życia, od nauki i sztuki po etykę i rozwój osobisty. Jego myśl miała duży wpływ na życie człowieka.

Filozofia Andrew Taylor Still
Filozofia Andrew Taylor Still, twórcy osteopatii, opiera się na holistycznym podejściu do zdrowia i leczenia. Kilka kluczowych elementów jego filozofii obejmuje:

1. Zasada samoleczenia: Still wierzył, że ciało ludzkie ma naturalną zdolność do samoleczenia. Jego podejście do leczenia opierało się na wspieraniu i stymulowaniu tej wewnętrznej zdolności organizmu do samoregulacji i uzdrawiania.
2. Znaczenie struktury i funkcji: Still uważał, że struktura ciała jest ściśle powiązana z jego funkcją. Zaburzenia strukturalne mogą prowadzić do zaburzeń zdrowia, dlatego ważne jest przywrócenie równowagi i poprawa funkcji ciała poprzez manipulacje tkankami miękkimi i inne terapie manualne.
3. Całościowe podejście: Osteopatia Stilla podkreślała znaczenie holistycznego podejścia do zdrowia, rozumienia człowieka jako całości fizyczno-mentalno-emocjonalnej. Leczenie nie dotyczyło tylko objawów choroby, ale również przyczyn, które mogą leżeć u podstaw tych objawów.
4. Badania i doświadczenie: Still był przeciwnikiem dogmatyzmu i opierał swoje metody leczenia na doświadczeniu i obserwacji. Zalecał stałe poszukiwanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności poprzez badania i praktykę.
5. Zasada równowagi ciała: Istotą osteopatii jest przywracanie równowagi w ciele poprzez usuwanie napięć, blokad i zaburzeń, które mogą prowadzić do dysfunkcji. Poprzez manipulacje tkankami miękkimi i inne techniki manualne, osteopaci starają się przywrócić harmonię i naturalną funkcję ciała.

Podsumowując, filozofia Andrew Taylor Stilla koncentruje się na holistycznym podejściu do zdrowia, uwzględniając strukturę i funkcję ciała oraz zdolność organizmu do samoleczenia. Osteopatia, jako praktyka oparta na tych zasadach, stara się przywrócić równowagę i poprawić funkcję ciała poprzez terapie i holistyczne podejście do zdrowia.

Filozofia Georgija Gurdżijewa
Filozofia Georgija Gurdżijewa, znanego także jako czwarta droga, jest złożoną mieszanką idei filozoficznych, duchowych i psychologicznych. Kilka kluczowych elementów jego filozofii to:

1. Poszukiwanie rzeczywistości: Gurdżijew wierzył, że ludzkość żyje w stanie „śpiączki” lub „automatyzmu”, w którym większość ludzi nieświadomie podąża za rutyną i przyzwyczajeniami. Jego filozofia skupiała się na budzeniu ludzkiej świadomości i poszukiwaniu prawdziwej rzeczywistości za zasłoną codzienności.
2. Samodoskonalenie: Celem życia według Gurdżijewa było dążenie do samodoskonalenia i rozwoju duchowego. Wierzył, że ludzie mają potencjał do osiągnięcia wyższej świadomości poprzez praktyki duchowe, introspekcję i prace nad sobą.
3. Prawo trójpodziału człowieka: Gurdżijew przedstawił koncepcję, według której człowiek składa się z trzech części: ciała, emocji i intelektu. Zgodnie z jego filozofią, równowaga między tymi trzema elementami jest kluczem do osiągnięcia harmonii i pełni życia.
4. Współpraca z prawami kosmicznymi: Gurdżijew wierzył, że istnieją pewne fundamentalne prawa, które rządzą światem i ludzkim życiem. Jego filozofia zachęcała do zrozumienia tych praw i współpracy z nimi, aby osiągnąć harmonię i rozwój duchowy.
5. Wspólnota duchowa: Gurdżijew propagował ideę wspólnoty duchowej, w której ludzie mogliby wzajemnie wspierać się w procesie samodoskonalenia i duchowego rozwoju. Uważał, że praca nad sobą nie powinna być samotnym wysiłkiem, ale powinna być wspierana przez innych poszukujących prawdy.

Podsumowując, filozofia Georgija Gurdżijewa koncentruje się na poszukiwaniu prawdziwej rzeczywistości, samodoskonaleniu i harmonii duchowej poprzez współpracę z fundamentalnymi prawami oraz wspólnotę duchową. Jego filozofia miała duży wpływ na rozwój duchowości i psychologii transpersonalnej.

Filozofia Rudolfa Steinera, znana również jako antropozofia, opiera się na głębokim zrozumieniu duchowości i ludzkiego rozwoju. Steiner był austriackim filozofem, mistykiem i nauczycielem, który założył ruch antropozoficzny. Jego filozofia obejmuje szeroki zakres tematów, w tym edukację, sztukę, medycynę, rolnictwo, naukę i religię.

W centrum filozofii Steinera leży przekonanie, że istnieje duchowy świat, który można poznać przez rozwijanie świadomości. W jego koncepcji człowiek jest istotą duchową, która przechodzi przez różne wcielenia w celu rozwoju duchowego. Antropozofia Steinera stara się integrować wiedzę naukową z duchowym postrzeganiem rzeczywistości, zachęcając do holistycznego podejścia do życia i poznania.

Filozofia Steinera ma wpływ na wiele dziedzin, w tym pedagogikę w postaci pedagogiki Waldorfa, medycynę antropozoficzną oraz rolnictwo biodynamiczne. Jego idee nadal inspirują ludzi na całym świecie w poszukiwaniu głębszego zrozumienia duchowości i rozwoju osobistego.

 

Niebieskie strefy na Ziemi, znane również jako strefy długowieczności, to obszary na świecie, gdzie ludzie wykazują niezwykle wysoką długowieczność i zdrowie w późnym wieku. Są one obiektem zainteresowania naukowców, którzy starają się zrozumieć czynniki wpływające na długowieczność. Niektóre z tych obszarów to Sardynia (Włochy), Okinawa (Japonia), Ikaria (Grecja), Nicoya (Kostaryka) i Loma Linda (Kalifornia, USA). W tych regionach obserwuje się wysoki odsetek osób, które dożywają setek lat w zdrowiu i aktywności fizycznej. Przyczyny długowieczności w tych obszarach mogą obejmować zdrową dietę, aktywny styl życia, silne więzi społeczne, tworzenie grup duchowych, samo doskonalenie się oraz ustalone długo i krótko terminowe cele życia.