Zakres usług

Kto powinien się do nas zgłosić

Jako terapeuta pracuje między innymi z takimi problemami jak:

Bóle pleców, szyi i kręgosłupa

Bóle głowy, w tym migreny i napięciowe bóle głowy

Problemy z układem kostno-mięśniowym, takie jak skręcenia, napięcia mięśniowe i kontuzje sportowe

Zaburzenia stawów, w tym zapalenie stawów

Problemy z przewodu pokarmowego, takie jak niestrawność czy zaparcia

Zaburzenia snu i stresu

Problemy z krążeniem i układem oddechowym

Problemy związane z ciążą i porodem, przygotowanie pacjentek do porodu

Ogólne problemy zdrowotne, takie jak zmęczenie i niska energia

zaburzenia rozwoju u niemowląt i dzieci, takich jak asymetria czaszki, czy problemy z motoryką

Zaburzenia hormonalne

poprawa funkcjonowania układu oddechowego u dzieci, w tym objawy astmy i alergii

dolegliwości układu pokarmowego, takie jak kolki u niemowląt, zaparcia

Wspieranie rozwoju psychomotorycznego i zdolności uczenia się.

Poprawa funkcjonowania układu immunologicznego i zmniejszenia podatności na infekcje

Pomaganie w radzeniu sobie z urazami sportowymi u dzieci i młodzieży

Poprawie funkcji układu nerwowego, w tym w przypadku dzieci z ADHD, autyzmem czy innymi zaburzeniami

Diagnoza i usuwanie przetrwałych odruchów wczesno dziecięcych

Konflikty rodzinne i trudności w relacjach między członkami rodziny

Traumy rodzinne, w tym traumy przekazywane przez pokolenia

Problemy związane z przynależnością i lojalnością w rodzinie

Zaburzenia tożsamości i kwestie związane z brakiem poczucia własnej wartości

Trudności związane z małżeństwem i partnerstwem

Problemy wychowawcze i relacje z dziećmi

Traumy związane z utratą bliskich

Trudności związane z pracą lub karierą

Problemy zdrowotne i psychosomatyczne

Problemy powtarzających się wzorców zachowań i decyzji, które prowadzą do negatywnych konsekwencji

Trudnościami związanymi z relacjami interpersonalnymi, w tym konfliktami rodzinnymi, problemami w związkach partnerskich i trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji

Problemami związanymi z poczuciem własnej wartości i samoakceptacją

Blokadami emocjonalnymi i traumami z przeszłości

Kwestiami związanymi z rozwojem osobistym i duchowym

Problemami zdrowotnymi o podłożu psychosomatycznym

Trudnościami związanymi z realizacją życiowych celów i marzeń

Wewnętrznymi konfliktami moralnymi i duchowymi

Problemami związanymi z stresem.