DRP-Osteo-Med - Rehabilitacja dzieci i dorosłych
Medycyna osteopatyczna- kolejne wizyty220.00 zł
Terapia dzieci i niemowląt wg koncepcji NDT- Bobath 120.00 zł
Metoda Vojty120.00 zł
Integracja sensoryczna110.00 zł
Diagnoza integracji sensorycznej350.00 zł
Integracja bilateralna110.00 zł
Diagnoza integracji bilateralnej 250.00 zł
Indywidualny trening słuchowy Johansena – pierwsza diagnoza300.00 zł
Indywidualny trening słuchowy Johansena – kolejne spotkania 200.00 zł
Terapia ręki 110.00 zł
Terapia widzenia110.00 zł
Zajęcia pedagogiczne 110.00 zł
Terapia neurologopedycznaNOWOŚĆ110.00 zł
Terapia psychologiczna120.00 zł
Masaż taktylnyNOWOŚĆ110.00 zł
Diagnoza słuchowa NeuroflowNOWOŚĆ300.00 zł
Medycyna osteopatyczna- pierwsza wizytaNOWOŚĆ250.00 zł
Pierwsza wizyta terapeutycznaNOWOŚĆ150.00 zł